Baterijų šalinimas

Baterijose esančios cheminės medžiagos gali pakenkti aplinkai ir sveikatai, jei jos netinkamai laikomos ir šalinamos. Žalingų pasekmių sveikatai ir aplinkai galima išvengti tik perdirbant baterijas atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Baterijose taip pat gali būti perdirbamų žaliavų. Todėl baterijų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Kaip galutinis naudotojas, turite teisinę pareigą grąžinti arba tinkamai utilizuoti panaudotas baterijas (įprastas ir įkraunamas). Panaudotas baterijas galite grąžinti į vietinį atliekų surinkimo punktą arba nemokamai jas parduodančioms parduotuvėms (taip pat galite jas grąžinti į sandėlį per krovinių gabenimo įmonę). Mažmeninės prekybos įmonėms galima grąžinti tik įprastą galutinio vartotojo naudojamų baterijų kiekį ir tik tas baterijas, kurios priklauso mažmenininko asortimentui.

Paristojen hävittäminenParistojen hävittäminen

Ženklas su varnele ant šiukšliadėžės viršaus reiškia, kad baterijų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis dėl jų toksiškumo.

Be to, po minėtu ženklu gali būti pateikiamos šios santrumpos, reiškiančios:

Pb: akumuliatoriuje yra švino
Cd: akumuliatoriuje yra kadmio
Hg: akumuliatoriuje yra gyvsidabrio